Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Vores SFO profil

Herfølge SFO, Juniorklub og Ungdomsklub.

Vore grundlæggende antagelse som er styrende for hele vores praksis, handler om at vi skal understøtte børn og unges livsduelighed. Det betyder at vi arbejder med 3 hovedområder i vores pædagogiske tilgang.

 • Børn og unge skal have det godt med sig selv = selvværd.
 • Børn og unge skal tro på sig selv = vovemod.
 • Børn og unge skal have det godt med andre børn/unge og voksne = empati.
   
  Det arbejder vi med under hovedsageligt 2 praksis former.
   
 • Aktiviteter der konkret kan understøtte et eller flere af de 3 hovedområder.
 • Vores relationelle tilgang til børn og unge som et grundlæggende middel til at styrke selvværd. Børn og unge skal føle sig set, hørt, forstået og imødekommet positivt af medarbejderne hver dag.
   
  Vores ønske er at være åbne og imødekommende overfor vores omgivelser, herunder forældre, foreninger i området og andre institutioner.
  Vi vil gerne understrege at, det er vigtigt for os at have en god løbende dialog med vores forældre og at, både børn og forældre har indflydelse på vores dagligdag og aktiviteter.
   
  Som en samlet aktivitet, der bredt signalerer ovenstående, kan nævnes SFO’ens årlige Familiemotionsløb med deltagelse af omkring 200 børn og forældre.
  SFO-rådet er her involveret i planlægning og udførelse af dagen.
   
  Vores tilgang til børnene og hinanden hviler på en anerkendende tilgang med en tro på at, fokus på det positive, det vi er gode til, styrker fællesskabet og den enkelte.
   
  Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag.