Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Vores profil

Herfølge Skole er på landsplan én af 10 LEAPS-skoler

LEAPS er en læringsstrategi, der fokuserer på at skabe meningsfuld og vedkommende undervisning for elever i grundskolen med henblik på at styrke deres faglige engagement, evne til at tænke problemløsende og samarbejde gennem tværfaglige forløb.

 Den fagopdelte undervisning understøtter ikke længere de kompetencer, eleverne har behov for i fremtiden. Kravene for at blive vurderet uddannelsesparat til en ungdomsuddannelse stiger. Ligesom der er stor efterspørgsel på kompetencer som bl.a. samarbejde, kreativitet og problemløsning. Kompetencer som den nuværende læringstilgang ikke understøtter i tilstrækkelig grad. Derfor er vi nødt til at tænke nyt ift. skoledagens tilrettelæggelse og indhold.

 Vi er LEAPS-skole fordi:

 • Skoledagen skal være meningsfuld.
 • Vores elever skal være engagerede, og kunne anvende viden i praksis på tværs af fagene og opleve at mestre, det de lærer.
 • Den projektbaserede undervisning inddrager og motiverer eleverne og giver dem lyst til at lære mere.
 • Trivsel og fællesskab styrkes, når viden tilegnes og anvendes sammen med andre.
 • Vi vil skabe en skoledag, hvor elever udfolder deres potentiale, og bliver klar til livet.
 • Den projektbaserede undervisning inddrager og motiverer eleverne og giver dem lyst til at lære mere.
 • Trivsel og fællesskab styrkes, når viden tilegnes og anvendes sammen med andre.
 • Vi vil skabe en skoledag, hvor elever udfolder deres potentiale, og bliver klar til livet.
   
   
  Hvad betyder det konkret?
  Vi er pt. i gang med en større omstillingsproces, hvor medarbejdere på skolen uddannes i at undervise og arbejde projektbaseret både ift. indhold og organisering. Omstillingen sker gradvist og er planlagt til at tage 4 år.
  Tre årgange pr. år vil fra skoleåret 2019/20 overgå til at blive ”LEAPS-årgange”. Gradvist gør vi således op med det traditionelle skema, og skaber plads til faglig fordybelse – også på tværs af fagene.Læs mere om LEAPS som læringsstrategi på:

https://leapsskoler.dk/

 

Herfølge SFO, Juniorklub og Ungdomsklub.

Vore grundlæggende antagelse som er styrende for hele vores praksis, handler om at vi skal understøtte børn og unges livsduelighed. Det betyder at vi arbejder med 3 hovedområder i vores pædagogiske tilgang.

 • Børn og unge skal have det godt med sig selv = selvværd.
 • Børn og unge skal tro på sig selv = vovemod.
 • Børn og unge skal have det godt med andre børn/unge og voksne = empati.
   
  Det arbejder vi med under hovedsageligt 2 praksis former.
   
 • Aktiviteter der konkret kan understøtte et eller flere af de 3 hovedområder.
 • Vores relationelle tilgang til børn og unge som et grundlæggende middel til at styrke selvværd. Børn og unge skal føle sig set, hørt, forstået og imødekommet positivt af medarbejderne hver dag.
   
  Vores ønske er at være åbne og imødekommende overfor vores omgivelser, herunder forældre, foreninger i området og andre institutioner.
  Vi vil gerne understrege at, det er vigtigt for os at have en god løbende dialog med vores forældre og at, både børn og forældre har indflydelse på vores dagligdag og aktiviteter.
   
  Som en samlet aktivitet, der bredt signalerer ovenstående, kan nævnes SFO’ens årlige Familiemotionsløb med deltagelse af omkring 200 børn og forældre.
  SFO-rådet er her involveret i planlægning og udførelse af dagen.
   
  Vores tilgang til børnene og hinanden hviler på en anerkendende tilgang med en tro på at, fokus på det positive, det vi er gode til, styrker fællesskabet og den enkelte.
   
  Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag.