Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolens overordnede mål

 

Herfølge Skoles kerneopgave, børnesyn og værdier 

 

Vores kerneopgave er læring, og vi understøtter udviklingen af livsduelige børn gennem 

undervisning, trivsel og dannelse

 

 

Et barn/ung på Herfølge Skole skal altid gå beriget fra mødet med de voksne

Herfølge Skoles vision 

Herfølge Skole er et synligt og attraktivt skoletilbud, der rekrutterer sine elever gennem forældrenes aktive tilvalg af skolen. 

Med det forpligtende, lærende og inkluderende fællesskab som fundament, tiltrækker og nyder vi respektfuld anerkendelse i lokalområdet, da vi som LEAPS-skole arbejder med inspirerende, udviklende læringsmiljøer og projektbaseret læring, der udfolder potentialer gennem kompetent faglighed, kreativitet, engagement og trivsel. 

 

Herfølge Skoles mission 

Gennem et dialogbaseret og et gensidigt forpligtende forældresamarbejde udvikler, udfordrer og styrker vi børn og unge til at være livsduelige, så de på forskellig vis tilegner sig viden og færdigheder til at håndtere tilværelsens mangeartede udfordringer. Der er tale om såvel alsidige personlige, sociale og faglige som kulturelle kompetencer, der fremmer børns og unges trivsel, læring og udvikling. Herfølge Skole giver børn og unge de bedste forudsætninger for at leve og virke i fremtidens samfund – vi gør børn og unge klar til livet. 
 

Vi arbejder ud fra den overordnede værdi at skabe livsduelige børn og unge 

Fællesskab – med det mener vi, at alle børn såvel som voksne skal opleve en vi-følelse ved at bidrage til fællesskabet og blive set. 

Tryghed – med det mener vi, at vi vil medvirke til at skabe et trygt miljø, hvor børn og voksne kan handle frit og drage omsorg for hinanden. 

Anerkendende tilgang – med det mener vi, at alle børn og voksne er positive rollemodeller, som bevidst udviser respekt og positiv adfærd overfor hinanden. 

Empati – med det mener vi, at børn og voksne skal have forståelse for forskellighed, kunne lytte, aflæse og agere positivt i forhold til hinanden. 

Udvikling – med det mener vi, at vi vil skabe rum for faglig, fælles og personlig udvikling. 

Engagement – med det mener vi, at vi vil vise oprigtig interesse, ansvarlighed, lege – og arbejdsglæde.