MENU
Aula_close Layer 1

Skolens overordnede mål

Vores overordnede mål er at børn og unge på Herfølge Skole har en meningsfuld skoledag. De mestrer, det de lærer, og har lyst til at lære mere – alene og sammen med andre.

Eleverne er engagerede og motiverede for læring. De oplever, at undervisningen er tilrettelagt således, at de udfordres tilpas ift. deres faglige potentiale og oplever succes ift. egen mestringsevne.

Eleverne kan aktivt sætte viden i spil i nye læringskontekster. F.eks. sættes matematiske færdigheder i spil i forbindelse med opførsel af konkrete modeller/konstruktioner, som skal anvendes med henblik på fremvisning til et autentisk publikum.

Eleverne arbejder på mange forskellige måder, forskellige steder på- og udenfor skolen og i forskellige samarbejdskonstellationer.

Lærernes rolle vil ændres fra at være en traditionel underviser til i højere grad også at være vejleder, inspirator, katalysator og facilitator.

Eleverne på Herfølge Skole har høj grad af selvværd. De tror på sig selv, og kan bringe sig i spil både i lege og læringssituationer. De har redskaber til at takle hverdagens faglige udfordringer og indbyrdes konflikter konstruktivt. Eleverne har tillidsfulde relationer til de voksne.